Carreras, José

Text hesla

Carreras [kare-], José, celým menom Josep Maria Carreras i Coll, 5. 12. 1946 Barcelona — španielsky spevák (tenor).

Spočiatku študoval chémiu, ako 17-ročný začal študovať spev. V roku 1970 debutoval ako Ismail (Nabucco) v Teatro Liceo v Barcelone, 1971 dosiahol veľký úspech v Parme ako Riccardo v Maškarnom bále Giuseppeho Verdiho. Pri jeho rýchlom medzinárodnom vzostupe stála jeho krajanka Montserrat Caballéová, s ktorou o. i. dosiahol v roku 1971 v Londýne mimoriadny úspech v koncertnom predvedení opery Mária Stuartová od Gaetana Donizettiho. Od roku 1972 nasledovali vystúpenia v New York City Opera, 1973 v Teatro Colón v Buenos Aires a v Chicagu, 1974 triumfoval ako Cavaradossi v Tosce Giacoma Pucciniho v Metropolitnej opere v New Yorku a ako Alfredo vo Verdiho Traviate v Londýne a vo Viedni. V roku 1976 ho Herbert von Karajan obsadil do Verdiho opery Don Carlos, ktorá o rok neskôr otvárala sezónu v milánskej La Scale. Následne hosťoval na svetových operných scénach (Viedeň, Mníchov, Miláno, Hamburg, San Francisco a i.) a spolupracoval s najvýznamnejšími dirigentmi a opernými režisérmi.

Koncom 70. rokov rozšíril svoj repertoár o postavy ako Roberto Devereux, Radames (Aida), Werther, Don José (Carmen), Andrea Chénier, Des Grieux (Manon), Romeo (Romeo a Júlia) a i., ale aj o muzikálové úlohy (West Side Story Leonarda Bernsteina, 1984 a i.).

Po prekonaní leukémie, ktorá sa prejavila v roku 1987, sa opäť vrátil na opernú a koncertnú scénu. Spolu s Lucianom Pavarottim a Plácidom Domingom patrí k najvýznamnejším tenoristom 2. polovice 20. stor. Na Slovensku spieval v roku 1992 v Bratislave v Športovej hale na Pasienkoch.

Je autorom spomienok Spievanie s dušou (Singen mit der Seele, 1989).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 14. apríla 2021.

Carreras, José [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/carreras-jose