Cannabich, Johann Christian

Text hesla

Cannabich [ka-], Johann Christian, 28. 12. 1731 Mannheim – 20. 1. 1798 Frankfurt nad Mohanom — nemecký huslista, dirigent a skladateľ.

Študoval u svojho otca, u Jana Antonína Stamica v Mannheime a Niccola Jommelliho v Ríme. Od roku 1758 pôsobil ako hlavný kapelník mannheimského orchestra. Bol popredným predstaviteľom mladej skladateľskej generácie mannheimskej školy a vynikajúcim huslistom. Je považovaný za tvorcu nového spôsobu hry so sláčikom v hre tutti, ktorý mu umožnil dosiahnuť vyrovnaný zvuk.

Je autorom vyše 90 symfónií, 40 baletov, 2 opier, husľových a iných inštrumentálnych skladieb.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 8. marca 2021.

Cannabich, Johann Christian [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/cannabich-johann-christian