Campbellova plošina

Text hesla

Campbellova plošina [kemblova] — podmorská plošina v juhozápadnej časti Tichého oceána južne až juhozápadne od Nového Zélandu. Má plochý povrch, dvíha sa do výšky viac ako 200 m nad okolité dno. Jej východný okraj je obmedzený zlomovými líniami, ktoré sú pokračovaním zlomov z Nového Zélandu. Predstavuje časť podmorského okraja tzv. novozélandského mikrokontinentu. Nad hladinu mora z nej vystupujú ostrovné skupiny Bounty, Ostrovy protinožcov, Campbell Islands (→ Campbell), Aucklandské ostrovy a Snares, ktoré boli v roku 1998 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako Novozélandské subantarktické ostrovy.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 8. novembra 2021.

Campbellova plošina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/campbellova-plosina