Campbellova plošina

Text hesla

Campbellova plošina [kemblova] — podmorská plošina v Tichom oceáne severne až severozápadne od Nového Zélandu. Má plochý povrch, dvíha sa do výšky viac ako 200 m nad okolité dno. Východný okraj plošiny je obmedzený zlomovými líniami, ktoré sú pokračovaním zlomov z Nového Zélandu. Predstavuje časť podmorského okraja tzv. novozélandského mikrokontinentu.

Text hesla

Campbellova plošina [kemblova] — podmorská plošina v Tichom oceáne severne až severozápadne od Nového Zélandu. Má plochý povrch, dvíha sa do výšky viac ako 200 m nad okolité dno. Východný okraj plošiny je obmedzený zlomovými líniami, ktoré sú pokračovaním zlomov z Nového Zélandu. Predstavuje časť podmorského okraja tzv. novozélandského mikrokontinentu.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Campbellova plošina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/campbellova-plosina