Burlasová, Soňa

Text hesla

Burlasová, Soňa, 23. 6. 1927 Horné Otrokovice – 2. 5. 2021 Bratislava — významná slovenská folkloristka, manželka Ladislava Burlasa, matka Ivana a Martina Burlasa.

V rokoch 1954 – 92 pôsobila v Národopisnom ústave SAV v Bratislave. Zaoberala sa štúdiom ľudových piesní z hudobného a textového hľadiska a problematikou vzniku nových piesňových druhov po 2. svetovej vojne (napr. družstevná pieseň). Je autorkou významných folkloristických prác Ľudové balady na Horehroní (1969), V šírom poli rokyta. Balady a iné epické piesne I – II (1982, 1984), Ľudová pieseň na Horehroní (1987), Vojenské a regrútske piesne (1991) a i., odborných štúdií (najmä v časopise Slovenský národopis) a spoluautorkou monografie Banícka dedina Žakarovce (1956, časť Ľudová hudobná kultúra).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 7. júna 2021.

Burlasová, Soňa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/burlasova-sona