bunková teória

Text hesla

bunková teória — jeden zo základných princípov biológie formulovaný v 19. stor. J. E. Purkyňom, M. J. Schleidenom a T. Schwannom. Podľa nej základnou organizačnou (t. j. štruktúrnou a funkčnou) jednotkou živých sústav organizmov je bunka.

Zverejnené v júli 2001.

Bunková teória [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bunkova-teoria