Britten, Benjamin

Text hesla

Britten [britn], Benjamin (Edward), 22. 11. 1913 Lowestoft, Anglicko – 4. 12. 1976 Aldeburgh — anglický hudobný skladateľ, dirigent a klavirista; jeden z najvýznamnejších anglických skladateľov od čias Henryho Purcella.

Študoval kompozíciu u Franka Bridgea, neskôr na Royal College of Music u Johna Nicholsona Irelanda a hru na klavíri u Arthura Benjamina. Prvý veľký skladateľský úspech získal dielom Sinfonietta pre komorný orchester (1932). Do vývoja svetovej hudby sa zapísal svojou najvýznamnejšou a najhranejšou operou Peter Grimes (1945). V roku 1947 sa spolupodieľal na založení English Opera Company a 1948 festivalu v Aldeburghu. Ako vynikajúci klavirista bol stálym sprevádzačom anglického tenoristu Petra Pearsa, s ktorým uvádzali najmä rôzne piesňové programy.

Jeho tvorba je rôznorodá a mnohotvárna, oslovuje široký okruh poslucháčov. Hudobná reč jeho diel je založená na originálnej melodike, v ktorej nadväzuje na starú anglickú ľudovú i umelú hudbu. Jeho operná tvorba je charakteristická dramatickosťou a hĺbkovou psychologizáciou postáv podporenou farebnou inštrumentáciou.

Dielo: opery: Peter Grimes (1945), Únos Lukrécie (The Rape of Lucretia, 1946), Albert Herring (1947), Žobrácka opera (The Beggar's opera, 1948, úprava rovnomenného diela Johna Gaya a Johna Christophera Pepuscha), Kominárik (The Little Sweep, 1949, pre detské publikum), Billy Budd (1951), Dido a Aeneas (Dido and Aeneas, 1951, úprava opery Henryho Purcella), Gloriana (1953), Pod kolesami osudu (The Turn of the Screw, 1954), Sen noci svätojánskej (A Midsummer Night's Dream, 1960), Smrť v Benátkach (Death in Venice, 1973); balet: Princ z krajiny pagod (The Prince of the Pagodas, 1957); orchestrálne diela: Jednoduchá symfónia (Simple symphony, 1934), Variácie na tému Franka Bridgea pre sláčiky (Variations on a theme by Frank Bridge for String orchestra, 1937), Koncert pre klavír a orchester D dur (Piano concerto, 1938), Koncert pre husle a orchester d mol (Violin concerto, 1939), Sinfonia da Requiem (1940), Sprievodca mladého človeka po orchestri (The Young Person's Guide to the Orchestra, 1946), Symfónia pre violončelo a orchester (The Symphony for Cello and Orchestra, 1963); dve sláčikové kvartetá; Iluminácie pre hlas a sláčiky (Les Illuminations, 1939, na texty Arthura Rimbauda); piesňový cyklus Posvätné sonety Johna Donna pre tenor a klavír (The Holy Sonnets of John Donne, 1945); kantáta na texty anglických básnikov Jarná symfónia (Spring Symphony, 1949); Vojnové rekviem pre sóla, miešaný zbor, detský zbor a orchester (War Requiem, 1962); hudba pre film, rozhlas, pre deti a mládež; úpravy ľudových piesní a starej anglickej hudby a i.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 8. marca 2021.

Britten, Benjamin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/britten-benjamin