Breiner, Peter

Text hesla

Breiner [braj-], Peter, 3. 7. 1957 Humenné — slovenský hudobný skladateľ, klavirista a dirigent.

Študoval hru na klavíri a kompozíciu na konzervatóriu v Košiciach, neskôr kompozíciu u Alexandra Moyzesa na VŠMU v Bratislave. V roku 1976 založil jednu z prvých slovenských jazz-rockových skupín Forum 57. V rokoch 1978 – 80 pracoval ako hudobný režisér v Československom rozhlase, 1981 – 85 v OPUS-e, 1992 – 2007 pôsobil ako skladateľ, aranžér, dirigent a producent zvukových nahrávok v Toronte, 2007 – 20 v New Yorku, od 2020 žije v Londýne.

Spočiatku komponoval vážnu hudbu (Variácie na tému Albana Berga pre orchester, 1976; Taká jedna burleska pre orchester, 1982; Concertino pre violu, klavír a sláčiky, 1978 a i.), neskôr sa venoval populárnej a džezovej hudbe a snahám o jej syntézu s klasickou hudobnou kultúrou (Ďalší koncert pre klavír a orchester, 1986; … aby som ti posvietil na cestu, 1985; Sonata ostinata, 1988; Koncert pre orchester a orchester, 1986 a i.). Najväčší komerčný úspech mu priniesli upravené verzie piesní Beatles a Elvisa Presleyho v duchu barokového koncertantného štýlu (albumy Beatles Go Baroque, 1993; Elvis Goes Baroque, 1994). Uplatnil sa aj ako aranžér rôznych skladieb pre potreby gramofónových firiem, televíziu a rozhlas.

Je autorom orchestrálnej suity Slovenské tance (2016) s prvkami folklóru, džezu a improvizácie, ktorej baletná verzia s podtitulom Životy svetiel (choreografia Natália Horečná, *1976) bola uvedená v SND v Bratislave, a pašií Príbeh (The Story, 1985 – 93), ktoré sú zatiaľ jedinou slovenskou pašiovou kompozíciou.

Je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy (2018).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 7. júna 2021.

Breiner, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/breiner-peter