Borodin, Alexandr Porfirievič

Text hesla

Borodin, Alexandr Porfirievič, 12. 11. 1833 Petrohrad – 27. 2. 1887 tamže — ruský skladateľ, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov skladateľského zoskupenia Mocná hŕstka (Mogučaja kučka).

Povolaním bol lekár a chemik, od 1864 pôsobil ako profesor chémie na Lekársko-chirurgickej akadémii v Petrohrade. Hudobné vzdelanie získal ako samouk a súkromným štúdiom, v tvorbe bol ovplyvnený programovou hudbou Franza Liszta. Bol významným predstaviteľom ruskej národnej hudby a spolutvorcom ruskej národnej symfónie. Jeho opera Knieža Igor je jedným zo základných diel ruskej národnej opery.

Dielo: tri symfónie (1. Es dur, 1869; 2. h mol Bohatierska, 1877; 3. A dur, 1886, dokončil ju Alexandr Konstantinovič Glazunov), opera Knieža Igor (podľa eposu Slovo o pluku Igorovom, dokončili ju Nikolaj Rimskij-Korsakov a A. K. Glazunov v 1889, z nej pochádzajú aj známe Polovecké tance, často uvádzané ako samostatné koncertné dielo), symfonický obraz V stepiach strednej Ázie (1880), dve sláčikové kvartetá (1879, 1881), Španielska serenáda (Serenata alla spagnola, 1886), romance a i.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 1. februára 2021.

Borodin, Alexandr Porfirievič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/borodin-alexandr-porfirievic