bomharty

Popis ilustrácie

Bomhart

Text hesla

bomharty [lat. > fr.] — skupina väčších píšťalových dvojjazýčkových drevených dychových nástrojov (aj pommer, pumhart, bombarde), ktoré sa vyvinuli zo šalmají. Vyskytujú sa v Európe od konca 14. stor., tvorí ich niekoľko polohových členov (od basových po altové).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 28. októbra 2020.

Bomharty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bomharty