Boito, Arrigo

Text hesla

Boito, Arrigo, 24. 2. 1842 Padova – 10. 6. 1918 Miláno — taliansky básnik, skladateľ, libretista a divadelný kritik; člen milánskej bohémy (Scapigliatura) bojujúcej proti konvenciám v umení.

Je autorom básnických zbierok Kráľ Medveď (Re Orso, 1865) a Kniha veršov (Il libro dei versi, 1877). Spolu s Emiliom Pragom napísal komédiu Galantné matky (Le madri galanti, 1863). Bol riaditeľom mesačníka Figaro (1864) známeho svojím polemickým postojom k Alessandrovi Manzonimu. Komponoval v eklektickom opernom štýle najmä pod vplyvom Richarda Wagnera. Ako libretista spolupracoval s Giuseppem Verdim (Otello, 1887; Falstaff, 1893) a Amilcare Ponchiellim (La Gioconda, 1876), napísal aj libretá k svojim operám Mefistofeles (1868, podľa Goetheho Fausta) a Nero (1901, dokončená a uvedená Arturom Toscaninim).

Text hesla

Boito, Arrigo, 24. 2. 1842 Padova – 10. 6. 1918 Miláno — taliansky básnik, skladateľ, libretista a divadelný kritik; člen milánskej bohémy (Scapigliatura) bojujúcej proti konvenciám v umení.

Je autorom básnických zbierok Kráľ Medveď (Re Orso, 1865) a Kniha veršov (Il libro dei versi, 1877). Spolu s Emiliom Pragom napísal komédiu Galantné matky (Le madri galanti, 1863). Bol riaditeľom mesačníka Figaro (1864) známeho svojím polemickým postojom k Alessandrovi Manzonimu. Komponoval v eklektickom opernom štýle najmä pod vplyvom Richarda Wagnera. Ako libretista spolupracoval s Giuseppem Verdim (Otello, 1887; Falstaff, 1893) a Amilcare Ponchiellim (La Gioconda, 1876), napísal aj libretá k svojim operám Mefistofeles (1868, podľa Goetheho Fausta) a Nero (1901, dokončená a uvedená Arturom Toscaninim).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 23. decembra 2020.

Boito, Arrigo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/boito-arrigo