Blomstedt, Herbert

Text hesla

Blomstedt [blum-], Herbert, 11. 7. 1927 Springfield, Massachusetts — švédsky dirigent.

Hudobné vzdelanie získal na Kráľovskej hudobnej akadémii v Štokholme a na univerzite v Uppsale, neskôr študoval dirigovanie v Salzburgu u Igora Markeviča a novú hudbu v Darmstadte a Tanglewoode. Pôsobil ako dirigent symfonických orchestrov škandinávskych krajín, v rokoch 1975 – 85 ako šéfdirigent symfonického orchestra Staatskapelle Drážďanskej opery, s ktorým nahral o. i. všetky Beethovenove symfónie. V rokoch 1985 – 95 bol šéfdirigentom symfonického orchestra v San Franciscu, 1998 – 2005 Gewandhausorchestra v Lipsku.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 23. februára 2021.

Blomstedt, Herbert [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/blomstedt-herbert