Blauer Reiter

Popis ilustrácie

Franz Marc: Modrý kôň, olej, 1911, Lenbachhaus, Mníchov

Text hesla

Blauer Reiter [raj-; nem.], Der blaue Reiter, Modrý jazdec — nemecká umelecká skupina založená 1911 v súvislosti s odchodom F. Marca, V. Kandinského, A. Kubina a G. Münterovej z mníchovského spolku Neue Künstlervereinigung München. Okrem nich k najaktívnejším členom patrili aj P. Klee a A. Macke, od 1912 aj A. Javlenskij a M. V. Veriovkinová. Cieľom členov nebolo vytvoriť jednotný štýl alebo sa zaoberať určitými témami, ale išlo im o vyjadrenie vlastných vnútorných pocitov a túžob rozmanitými umeleckými formami. Sústredili sa na duchovné princípy a kvality umenia, o ktorých verili, že môžu sprostredkovať poznanie (potreba duchovnej obnovy v materialistickej kultúre). Boli ovplyvnení súdobými umeleckými avantgardami (futurizmus, fauvizmus, kubizmus, orfizmus). Pre zameranie sa na duchovný cieľ umenia a vlastné prežívanie postupne smerovali skôr k abstrakcii (V. Kandinskij, F. Marc). V decembri 1911 otvorili v galérii Thannhäuser svoju prvú výstavu, na ktorej boli okrem diel členov skupiny prezentovaní aj umelci ako R. Delaunay, H. Rousseau, A. Schönberg, D. a V. Burljukovci a i. Formálna a názorová pluralita pritiahla podporu a pozornosť viacerých moderných umelcov (o. i. napr. H. Arp). Na druhej výstave (1912) vystavovali aj diela P. Picassa, G. Braqua, E. Noldeho, L. Kirchnera a i., verejnosť ich však búrlivo odmietla. R. 1912 vydala skupina almanach Der Blauer Reiter, v ktorom sa autori usilovali vysvetliť základné princípy svojej tvorby (2. vydanie 1914). Okrem moderných diel v ňom reprodukovali aj africké, oceánske, japonské, egyptské a stredoveké umenie i výtvarné prejavy detí. R. 1914 skupina zanikla, po 1918 sa niektoré z jej myšlienok uplatnili v Bauhause.

Zverejnené v júli 2001.

Blauer Reiter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/blauer-reiter