Blatný, Pavel

Text hesla

Blatný, Pavel, 14. 9. 1931 Brno – 20. 1. 2021 tamže — český hudobný skladateľ, klavirista, dirigent, muzikológ a pedagóg.

Študoval v Brne u Theodora Schaefera, súkromne u Pavla Bořkovca, hudobnú vedu u Jana Racka a Bohumíra Štědroňa. V roku 1967 získal štipendium na Berklee School of Music v Bostone. Bol významným predstaviteľom českého tretieho prúdu. V tvorbe prejavoval úsilie o originálnu syntézu klasickej, avantgardnej a džezovej hudby. K jeho profilovým skladbám patria: Koncert pre jazzorchester, Pour Ellis pre trúbku a džezový orchester, Hommage Gustáv Mahler, In modo archaico pre klavír a džezový orchester a i. Jeho skladby sa často hrávajú na významných svetových hudobných festivaloch, je nositeľom zahraničných ocenení. Je autorom článkov a štúdií o džezovej hudbe.

Text hesla

Blatný, Pavel, 14. 9. 1931 Brno – 20. 1. 2021 tamže — český hudobný skladateľ, klavirista, dirigent, muzikológ a pedagóg.

Študoval v Brne u Theodora Schaefera, súkromne u Pavla Bořkovca, hudobnú vedu u Jana Racka a Bohumíra Štědroňa. V roku 1967 získal štipendium na Berklee School of Music v Bostone. Bol významným predstaviteľom českého tretieho prúdu. V tvorbe prejavoval úsilie o originálnu syntézu klasickej, avantgardnej a džezovej hudby. K jeho profilovým skladbám patria: Koncert pre jazzorchester, Pour Ellis pre trúbku a džezový orchester, Hommage Gustáv Mahler, In modo archaico pre klavír a džezový orchester a i. Jeho skladby sa často hrávajú na významných svetových hudobných festivaloch, je nositeľom zahraničných ocenení. Je autorom článkov a štúdií o džezovej hudbe.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 8. decembra 2020.

Blatný, Pavel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/blatny-pavel