Blasis, Carlo

Text hesla

Blasis [-zis], Carlo, 4. 11. 1803 Neapol – 15. 1. 1878 Cernobbio, Taliansko — taliansky tanečník, choreograf, pedagóg a teoretik histórie baletu.

Študoval u Jeana Daubervala a Pierra Gardela. Pôsobil ako tanečník a choreograf v Bordeaux, Paríži a Petrohrade, 1826 – 30 ako sólista a choreograf Kráľovského divadla v Londýne, od 1837 bol riaditeľom Cisárskej akadémie tanca pri milánskej La Scale.

Tanec obohatil o mnoho nových prvkov, inšpirovaný sochou Merkúra od Giovanniho da Bolognu vytvoril jednu zo základných póz klasického tanca – attitude. Na jeho tvorbu nadviazal Enrico Cecchetti.

Je autorom vyše 90 baletných choreografií, odborných spisov, o. i. prvej učebnice klasického tanca Základná teoretická a praktická príručka tanečného umenia (Traité élémentaire, théoretique et pratique de l’art de la danse, 1820), Kódexu Terpsichory (Code de Terpsichore, 1830) a Poznámok o tanci (Notes upon Dancing, 1857).

K jeho najznámejším žiačkam patrili Fanny Cerritová, Carolina Rosatiová a i.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 6. augusta 2021.

Blasis, Carlo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/blasis-carlo