Blanice

Text hesla

Blanice — rieka na juhu Česka, najvýznamnejší pravostranný prítok Otavy; dĺžka 87,7 km, rozloha povodia 805 km2, priemerný ročný prietok v ústí 4,23 m3/ s. Pramení v severovýchodnej časti Šumavy, do Otavy ústi na území Českobudějovickej panvy pri obci Putim. Na Blanici je vodná nádrž Husinec.

Zverejnené v júli 2001.

Blanice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/blanice