Binójí, Kamóliddín Šéralí

Text hesla

Binójí, Kamóliddín Šéralí, 1453 Herát (dnes Afganistan) – 1512 Karši (dnes Uzbekistan) — tadžický básnik, prozaik a hudobník. Žil v Heráte, Tabríze a Samarkande, zahynul pri nepokojoch v Karši. Jeho tvorba je dôležitá aj z hľadiska poznania histórie Iránu a Strednej Ázie. Z rozsiahleho diela sa zachovalo didaktické masnaví Záhrada Iram (Bogi Iram), v ktorom odsudzuje ľudské a spoločenské necnosti a zdôrazňuje význam výchovy, vzdelania a vedy v súčinnosti s praktickou činnosťou. Historické práce Kniha o Šajbánovi (Šajboninoma) a Chánske víťazné výpravy (Futúhoti choní) sú napísané v próze s básnickými vložkami. Binójí do nich vložil morálne ponaučenia určené vládnucim vrstvám. Ako predstaviteľ stredných mestských vrstiev brojil proti necnostiam vládnucich kruhov, preto bol na dvore neobľúbený. Kritický tón zaznieva aj v jeho gazeloch. Tri dívány a ani jeho traktáty o hudbe sa nezachovali.

Zverejnené v júli 2001.

Binójí, Kamóliddín Šéralí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/binoji-kamoliddin-serali