bilaterálny

Text hesla

bilaterálny [lat.] — dvojstranný, obojstranný; biol. → bilaterálne súmerný.

Text hesla

bilaterálny [lat.] — dvojstranný, obojstranný; biol. → bilaterálne súmerný.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Bilaterálny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bilateralny