big band

Text hesla

big band [bend; angl.] — veľký orchester v džezovej alebo v populárnej hudbe, spravidla 10- až 18-členný. Skladá sa z troch nástrojových skupín: plechových dychových nástrojov – brasses (trúbky, trombóny, resp. basová trúbka, lesný roh, krídlovka a i.), jazýčkových dychových nástrojov – reeds (saxofóny, klarinety, flauta, hoboj a i.) a rytmickej skupiny (klavír, gitara, kontrabas, bicie nástroje, niekedy organ, bendžo a i.).

Big bandy vznikali v období raného swingu v 2. polovici 20. rokov 20. stor. (napr. Big band Duka Ellingtona).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 1. februára 2021.

Big band [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/big-band