beztiažový stav

Text hesla

beztiažový stav — stav, keď sa teleso správa tak, akoby nemalo tiaž. Možno ho dosiahnuť dostatočným vzdialením telesa od všetkých vesmírnych telies pri kozmických letoch alebo umelo na krátky čas napodobniť voľným pádom, pri ktorom sa výrazne neuplatní odpor vzduchu, takže veľkosť zotrvačnej sily sa rovná práve veľkosti tiaže telesa. Beztiažový stav možno dosiahnuť aj pri lete lietadla v tiažovom poli, keď je lietadlo riadené tak, aby jeho motory prekonávali len okamžitý odpor vzduchu, takže lietadlo sa pohybuje po parabolickej dráhe (→ balistická krivka). Beztiažový stav sa dosiahne aj v kozmickej lodi obiehajúcej okolo Zeme, ak sa tiažová sila kompenzuje odstredivou silou. Podobne ho možno dosiahnuť v kozmických trenažéroch. Skúmanie rôznych prírodných dejov v beztiažovom stave prebieha najmä v rámci kozmického výskumu.

Na väčšinu osôb pôsobí euforicky, vyvoláva polohovú dezorientáciu. Frekvencia akcie srdca a dýchania sa prechodne zvýši, môžu sa dostaviť príznaky nevoľnosti. Dlhodobý pobyt v beztiažovom stave (napr. posádky kozmických lodí obiehajúcich okolo Zeme) môže vyvolať poruchy rovnováhy, orientácie a koordinácie pohybov. Vyvíja sa svalová atrofia, demineralizácia kostí, znižuje sa počet červených krviniek, vzniká bradykardia a postupne nastávajú aj ďalšie zmeny. Po ukončení dlhodobého beztiažového stavu (napr. návrat z kozmu na Zem) je nevyhnutné počítať s dlhšou adaptáciou organizmu na prekonanie únavy, svalovej slabosti a nepríjemných pocitov z hmotnosti tela. Porušená reflexná regulácia krvného obehu a činnosti srdca pretrváva asi 2 – 3 týždne, v tomto čase sa môže objaviť cirkulačná labilita.

Zverejnené v júli 2001.

Beztiažový stav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beztiazovy-stav