Berg, Alban

Text hesla

Berg, Alban, 9. 2. 1885 Viedeň – 24. 12. 1935 tamže — rakúsky skladateľ, predstaviteľ druhej viedenskej školy.

Spočiatku sa v hudbe vzdelával ako samouk, v rokoch 1904 – 10 absolvoval systematické skladateľské štúdium u Arnolda Schönberga, neskôr s ním a Antonom Webernom vytvoril druhú viedenskú školu. Berg zorganizoval dodekafóniu do terciárnych väzieb, z ktorých vychádza tradičná európska hudba, a jeho skladby sú dôkazom toho, že je možné spájať klasické formy s kompozičnými princípmi atonality, resp. dodekafónie.

Popri Schönbergovom vplyve najdôležitejším stimulujúcim prvkom jeho tvorby bola estetika expresionizmu blízka poetike nemeckého dramatika Franka Wedekinda a tvorbe maliarov Oskara Kokoschku a Georga Grosza. Táto tendencia sa odzrkadlila v opere Wozzeck (1921), ktorá sa všeobecne považuje za najvýznamnejšie hudobno-dramatické dielo expresionizmu a dodnes je vzorom pre mnohých dramatických skladateľov.

Dielo: Klavírna sonáta č. 1 (Klaviersonate op. 1, 1907 – 08, prepracovaná 1920), Štyri piesne pre spev a klavír op. 2 (Vier Lieder für eine Singstimme mit Klavier, 1908 – 09, prepracované 1920), Sláčikové kvarteto op. 3 (Streichquartett op. 3, 1909 – 10, prepracované 1924), Päť orchestrálnych piesní podľa textov pohľadníc P. Altenberga op. 4 (Orchesterlieder nach Ansichtskarten von Peter Altenberg op. 4, 1912), Štyri skladby pre klarinet a klavír op. 5 (Vier Stücke für Klarinette und Klavier op. 5, 1913), Tri kusy pre orchester op. 6 (Drei Orchesterstücke op. 6, 1914, prepracované 1929), Komorný koncert pre klavír a husle s 13 dychovými nástrojmi (Kammerkonzert für Klavier, Geige mit dreizehn Bläsern, 1923 – 25), Lyrická suita pre sláčikové kvarteto (Lyrische Suite für Streichquartett, 1925 – 26), koncertná ária Víno (Der Wein, 1929, na text Charlesa Pierra Baudelaira), Husľový koncert (Violinkonzert, 1935), Koncert pre husle a orchester venovaný „pamiatke anjela“, známy aj ako Rekviem pre Manon (Das Violinkonzert, 1935), opery Wozzeck (1914 – 21), Lulu (1928 – 35, nedokončená); transkripcie skladieb Arnolda Schönberga.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 7. januára 2021.

Berg, Alban [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/berg-alban