Berberianová, Cathy

Text hesla

Berberianová [-berjn-] (Berberian), Cathy, 4. 7. 1925 Attleboro, Massachusetts – 8. 3. 1983 Rím — americká speváčka (soprán) arménskeho pôvodu, manželka Luciana Beria.

Študovala herectvo a spev v Paríži a Miláne, tanec v New Yorku. Venovala sa takmer výlučne modernej a experimentálnej hudbe, bola medzinárodne uznávanou interpretkou, účinkovala na najvýznamnejších festivaloch súčasnej hudby, písali pre ňu mnohí skladatelia (John Cage, Sylvano Bussotti, Luciano Berio a i.).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 7. januára 2021.

Berberianová, Cathy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/berberianova-cathy