Bellini, Vincenzo

Popis ilustrácie

Vincenzo Bellini

Text hesla

Bellini, Vincenzo, 3. 11. 1801 Catania – 23. 9. 1835 Puteaux (pri Paríži) — taliansky operný skladateľ. Študoval na konzervatóriu v Neapole, žiak Niccolòa Antonia Zingarelliho (*1752, †1837). Od 1833 žil v Paríži. Jeden z najväčších majstrov talianskej belkantovej opery 1. polovice 19. stor. Rozpracoval tradíciu neapolskej opery seria, ktorú obohatil o mnoho novátorských prvkov najmä v prekomponovanom recitatíve a uplatňovaním charakteristických motívov v orchestrálnom parte. Z jeho 12 opier dosiahli najväčší úspech Bianca a Fernando (1826), Piráti (1827), Námesačná (1831), Norma (1831) a Puritáni (1835). Lyricko-dramatický štýl, v ktorom má významnú funkciu vzťah hudby a textu, ovplyvnil aj tvorbu G. Verdiho, R. Wagnera a M. I. Glinku. Na témy z jeho opier napísal variácie F. Chopin, F. Liszt, S. Thalberg, C. Czerny a Henri Herz (*1803, †1888) a i.

Zverejnené v júli 2001.

Bellini, Vincenzo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bellini-vincenzo