Beauchamps, Pierre

Text hesla

Beauchamps [bošan], Pierre, aj Beauchamp, Charles Louis, 30. 10. 1631 Versailles – 1705 Paríž — francúzsky tanečník a baletný majster na dvore kráľa Ľudovíta XIV. (jeho partner stvárňujúci ženské postavy a súčasne jeho učiteľ tanca), kde sa ako choreograf a režisér podieľal na tvorbe dvorských baletov. Spolupracoval najmä s Molièrom a J. B. Lullym. Ako prvý kodifikoval päť základných pozícií nôh v klasickom tanci. Od 1661 prvý riaditeľ Académie royale de danse.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 26. septembra 2017.

Beauchamps, Pierre [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-26 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beauchamps-pierre