Bázlik, Miroslav

Text hesla

Bázlik, Miroslav, 12. 4. 1931 Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš — slovenský skladateľ a klavirista, povolaním matematik. R. 1944 – 51 študoval hru na klavíri u A. Kafendovej na konzervatóriu a 1956 – 61 skladbu u J. Cikkera na VŠMU v Bratislave. Od 1962 sa venuje komponovaniu, 1990 – 93 externý pedagóg na VŠMU. Jeho skladateľské myslenie determinovali klaviristické ambície (interpret najmä hudby J. S. Bacha), ako aj matematické vzdelanie, ktoré ovplyvnilo jeho racionálny prístup k tvorbe. Popri vedomom nadväzovaní na Bachov odkaz, najmä uplatňovaním barokových foriem a kontrapunktických techník, prijal aj prvky dodekafónie, serializmu a sonoristiky a venuje sa aj tvorbe elektroakustickej hudby.

Diela: Baroková suita pre malý orchester (1960), Päť piesní na čínsku poéziu (1960), opera Peter a Lucia (1966), oratórium Dvanásť (1967), Canticum 43 pre soprán, zbor a orchester (1968 – 71), elektroakustické kompozície Spektrá (1970 – 74), Simple Electronic Symphony (1975), Epoché I, II, III pre violončelo, orchester a magnetofónový pás (1983 – 84), komorné oratórium Canticum Jeremiae (1987), Partita pre orchester (1988), Koncert pre klavír a orchester (2003 – 06), Koncert pre husle a orchester (2004), Koncert pre gitaru, kontrabas, čembalo a sláčikový orchester (2015) a i.

Text hesla

Bázlik, Miroslav, 12. 4. 1931 Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš — slovenský skladateľ a klavirista, povolaním matematik. R. 1944 – 51 študoval hru na klavíri u A. Kafendovej na konzervatóriu a 1956 – 61 skladbu u J. Cikkera na VŠMU v Bratislave. Od 1962 sa venuje komponovaniu, 1990 – 93 externý pedagóg na VŠMU. Jeho skladateľské myslenie determinovali klaviristické ambície (interpret najmä hudby J. S. Bacha), ako aj matematické vzdelanie, ktoré ovplyvnilo jeho racionálny prístup k tvorbe. Popri vedomom nadväzovaní na Bachov odkaz, najmä uplatňovaním barokových foriem a kontrapunktických techník, prijal aj prvky dodekafónie, serializmu a sonoristiky a venuje sa aj tvorbe elektroakustickej hudby.

Diela: Baroková suita pre malý orchester (1960), Päť piesní na čínsku poéziu (1960), opera Peter a Lucia (1966), oratórium Dvanásť (1967), Canticum 43 pre soprán, zbor a orchester (1968 – 71), elektroakustické kompozície Spektrá (1970 – 74), Simple Electronic Symphony (1975), Epoché I, II, III pre violončelo, orchester a magnetofónový pás (1983 – 84), komorné oratórium Canticum Jeremiae (1987), Partita pre orchester (1988), Koncert pre klavír a orchester (2003 – 06), Koncert pre husle a orchester (2004), Koncert pre gitaru, kontrabas, čembalo a sláčikový orchester (2015) a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Bázlik, Miroslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bazlik-miroslav