Bázlik, Igor

Text hesla

Bázlik, Igor, 5. 12. 1941 Banská Bystrica — slovenský skladateľ a klavirista. R. 1962 – 66 študoval skladbu u A. Moyzesa na VŠMU v Bratislave. Po absolutóriu pôsobil ako hudobný redaktor v Československom rozhlase v Bratislave, neskôr ako hudobný režisér. Od 1979 v slobodnom povolaní. Venoval sa tvorbe filmovej, scénickej a populárnej hudby, tvorbe pre deti, a najmä pre hudobné divadlo. Autor hudobných komédií Husári (1973), Dobrodružstvo pri obžinkoch (1974) a Plné vrecká peňazí (1975), prvej slovenskej satirickej rozhlasovej opery Krém (1980), orchestrálnych, komorných a zborových diel (kantáta Príď, Duchu Svätý, 1996; vokálna symfónia Podoby viery, 1997; džezová kantáta na biblický text Nárek Jeremiášov, 1998).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Bázlik, Igor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bazlik-igor