Bazilej-vidiek

Text hesla

Bazilej-vidiek, nemecky Basel-Landschaft — kantón v sev. Švajčiarsku pri hranici s Nemeckom a Francúzskom; rozloha 518 km2, 283-tis. obyvateľov (2015), administratívne stredisko Liestal. Úradný jazyk nemčina. Hornaté územie vypĺňa pohorie Švajčiarska Jura, pretekajú ním rieky Ergolz a Birs (prítoky Rýna tvoriaceho hranicu medzi kantónom a Nemeckom). Priemysel metalurgický, chemický, strojársky, textilný, jemnej mechaniky (výroba hodiniek), ťažba kuchynskej soli; vodné elektrárne na Rýne. Pestovanie obilia, krmovín, ovocia; chov dobytka (najmä na mlieko). Rozvinutá turistika. Hustá dopravná sieť, dopravné tepny spájajúce juhových. Francúzsko a juhozáp. Nemecko s Talianskom. V minulosti polkantón bývalého kantónu Bazilej.

Zverejnené 30. decembra 2017.

Bazilej-vidiek [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bazilej-vidiek