Baudrier, Yves

Text hesla

Baudrier [bodrije], Yves, 11. 2. 1906 Paríž – 9. 11. 1988 Paríž — francúzsky skladateľ.

V skladbe bol samoukom. Bol hlavným iniciátorom vzniku skupiny Mladé Francúzsko (Jeune-France), ktorú založil spolu s Olivierom Messiaenom, André Jolivetom a Danielom-Lesurom. V roku 1945 s Marcelom L'Herbierom založil Institut des hautes études cinématographiques.

Dielo: symfonické básne Príliv na Seine (Raz de Sein,1936), Hudobník v meste (Le Musicien dans la cité, 1947), Eleonóra (Eleonora, 1938), Veľká plachetnica (Le Grand Voilier, 1939), 1. symfónia (1re symphonie, 1945) a i., hudba k filmom Búrka (Le Tempestaire, 1947), Noc je mojím kráľovstvom (La Nuit est mon royaume, 1951), Svet ticha (Le Monde du silence, 1956) a i.

Text hesla

Baudrier [bodrije], Yves, 11. 2. 1906 Paríž – 9. 11. 1988 Paríž — francúzsky skladateľ.

V skladbe bol samoukom. Bol hlavným iniciátorom vzniku skupiny Mladé Francúzsko (Jeune-France), ktorú založil spolu s Olivierom Messiaenom, André Jolivetom a Danielom-Lesurom. V roku 1945 s Marcelom L'Herbierom založil Institut des hautes études cinématographiques.

Dielo: symfonické básne Príliv na Seine (Raz de Sein,1936), Hudobník v meste (Le Musicien dans la cité, 1947), Eleonóra (Eleonora, 1938), Veľká plachetnica (Le Grand Voilier, 1939), 1. symfónia (1re symphonie, 1945) a i., hudba k filmom Búrka (Le Tempestaire, 1947), Noc je mojím kráľovstvom (La Nuit est mon royaume, 1951), Svet ticha (Le Monde du silence, 1956) a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 17. decembra 2020.

Baudrier, Yves [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baudrier-yves