Baudo, Serge

Text hesla

Baudo [bodo], Serge, 16. 7. 1927 Marseille — francúzsky dirigent. Skladbu, dirigovanie a hru na bicích nástrojoch študoval v Paríži. Od 1952 viedol koncertné združenie Lamoureux, od 1954 dirigent Symfonického orchestra parížskeho rozhlasu. R. 1979 založil festival symfonickej hudby Festival Berlioz. R. 2001 – 06 šéfdirigent Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK. Niekoľkokrát dirigoval Slovenskú filharmóniu, s Českou filharmóniou nahral pre Supraphon viacero gramofónových platní, najmä diela z tvorby svojho učiteľa A. Honeggera.

Text hesla

Baudo [bodo], Serge, 16. 7. 1927 Marseille — francúzsky dirigent. Skladbu, dirigovanie a hru na bicích nástrojoch študoval v Paríži. Od 1952 viedol koncertné združenie Lamoureux, od 1954 dirigent Symfonického orchestra parížskeho rozhlasu. R. 1979 založil festival symfonickej hudby Festival Berlioz. R. 2001 – 06 šéfdirigent Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK. Niekoľkokrát dirigoval Slovenskú filharmóniu, s Českou filharmóniou nahral pre Supraphon viacero gramofónových platní, najmä diela z tvorby svojho učiteľa A. Honeggera.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 25. augusta 2017.

Baudo, Serge [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baudo-serge