Batka, Ján Nepomuk ml.

Text hesla

Batka, Ján Nepomuk, ml., 4. 10. 1845 Bratislava – 2. 12. 1917 tamže — bratislavský archivár, hudobný kritik, držiteľ rytierskeho kríža Rádu Františka Jozefa (1911), syn Jána Nepomuka Batku st.

Písal umelecké, historické a hudobné štúdie do bratislavských, viedenských a budapeštianskych novín a časopisov. Ako tajomník Cirkevného hudobného spolku (Kirchenmusikverein) organizoval kultúrny a hudobný život v Bratislave, zaslúžil sa o návštevy významných umelcov (koncert Franza Liszta a Arthura Rubinsteina, 1885). Udržiaval styky s významnými európskymi skladateľmi (Béla Bartók, Johannes Brahms, Anton Bruckner, Alexandr Konstantinovič Glazunov) a dirigentmi (Hans Guido von Bülow, Felix Mottl, Hans Richter). Zaslúžil sa o postavenie pomníkov Franzovi Lisztovi a Johannovi Nepomukovi Hummelovi, o ktorom v roku 1887 vydal samostatnú monografiu. Pričinil sa o výstavbu nového mestského divadla (dnes historická budova SND). Počas svojho života zhromaždil cennú korešpondenciu, ktorú spolu s knihami, výtvarnými dielami a hudobninami daroval v testamente mestu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. decembra 2020.

Batka, Ján Nepomuk ml. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/batka-jan-nepomuk-ml