basetový roh

Text hesla

basetový roh — altový klarinet v ladení F vytvorený 1770 v Nemecku. Vo vývoji prekonal rôzne zmeny. Najčastejšie ho používal W. A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy a R. Strauss.

Zverejnené v auguste 1999.

Basetový roh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/basetovy-roh