bas

Text hesla

bas, tal. basso —

1. najhlbší mužský hlas s tónovým rozsahom (C)E — f1(g1);

2. v hudobnej skladbe najnižší hlas tvoriaci harmonický základ;

3. adjektívum k všeobecne najhlbšie znejúcim hudobným nástrojom, napr. basgitara ap.;

4. hovorovo basista — spevák najhlbšieho mužského hlasu alebo hráč na najhlbšie znejúcich hudobných nástrojoch, napr. kontrabasista.

Zverejnené v auguste 1999.

Bas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bas