Bartošová-Schützová, Helena

Text hesla

Bartošová-Schützová [šüco-], Helena, aj Blahová-Bartošová, 11. 1. 1905 Budapešť – 8. 2. 1981 Rychnov nad Kněžnou, pochovaná v Bratislave — česká sopranistka pôsobiaca na Slovensku. Štúdium spevu absolvovala 1927 u Josefa Egema (*1874, †1939) na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. R. 1924 – 64 sólistka Opery SND v Bratislave, kde 1925 debutovala v úlohe Čo-Čo-San (Madame Butterfly). Jedna zo zakladateľských osobností slovenskej opernej interpretácie. Na scéne SND vytvorila vyše 120 koloratúrnych, lyrických, mladodramatických i dramatických postáv. K jej najreprezentatívnejším postavám patrili janáčkovské, veristické i moderné dramatické úlohy. Hlavné úlohy stvárnila aj v prvých slovenských operách: Elena (Detvan), Svanhilda (Kováč Wieland), Eva (Čachtická pani) a i. Vystupovala ako koncertná a oratórna speváčka. R. 1955 – 57 vyučovala na konzervatóriu v Bratislave.

Text hesla

Bartošová-Schützová [šüco-], Helena, aj Blahová-Bartošová, 11. 1. 1905 Budapešť – 8. 2. 1981 Rychnov nad Kněžnou, pochovaná v Bratislave — česká sopranistka pôsobiaca na Slovensku. Štúdium spevu absolvovala 1927 u Josefa Egema (*1874, †1939) na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. R. 1924 – 64 sólistka Opery SND v Bratislave, kde 1925 debutovala v úlohe Čo-Čo-San (Madame Butterfly). Jedna zo zakladateľských osobností slovenskej opernej interpretácie. Na scéne SND vytvorila vyše 120 koloratúrnych, lyrických, mladodramatických i dramatických postáv. K jej najreprezentatívnejším postavám patrili janáčkovské, veristické i moderné dramatické úlohy. Hlavné úlohy stvárnila aj v prvých slovenských operách: Elena (Detvan), Svanhilda (Kováč Wieland), Eva (Čachtická pani) a i. Vystupovala ako koncertná a oratórna speváčka. R. 1955 – 57 vyučovala na konzervatóriu v Bratislave.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Bartošová-Schützová, Helena [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bartosova-schutzova-helena