Bartoš, Juraj

Text hesla

Bartoš, Juraj, 4. 1. 1944 Bratislava — slovenský fotograf, dokumentarista a reportér, brat Z. Bartošovej a P. Bartoša. V rokoch 1961 – 65 študoval fotografiu na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V rokoch 1967 – 72 pôsobil ako fotoreportér týždenníka Beseda, 1972 – 74 ako fotograf agentúry ČSTK – Pressfoto a 1974 – 2008 ako odborný fotograf vo Fakultnej nemocnici na Kramároch v Bratislave. Spolupracoval s časopismi Slovenka, Móda, Dorka, Mladé rozlety, Javisko a i., v zahraničí s časopismi Camera, Fotografare.

Popri úžitkovej a módnej fotografii sa venoval najmä dokumentárnej fotografii. Od začiatku 60. rokov 20. stor. fotografoval reálny mestský i vidiecky život v socializme, pouličnú propagandu i verejné kultúrne podujatia. Koncom 60. a v 80. rokoch 20. stor. vytvoril reportáže s témou pouličného života z Paríža, z Talianska a z New Yorku. Dlhodobo pracuje na dokumentácii Obchodnej ulice v Bratislave. V roku 2009 mal autorskú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Vydal niekoľko publikácií, napr. Dvadsať rokov ČSAD (1969), Italien (1984) a Viem zastaviť čas (2017).

Text hesla

Bartoš, Juraj, 4. 1. 1944 Bratislava — slovenský fotograf, dokumentarista a reportér, brat Z. Bartošovej a P. Bartoša. V rokoch 1961 – 65 študoval fotografiu na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V rokoch 1967 – 72 pôsobil ako fotoreportér týždenníka Beseda, 1972 – 74 ako fotograf agentúry ČSTK – Pressfoto a 1974 – 2008 ako odborný fotograf vo Fakultnej nemocnici na Kramároch v Bratislave. Spolupracoval s časopismi Slovenka, Móda, Dorka, Mladé rozlety, Javisko a i., v zahraničí s časopismi Camera, Fotografare.

Popri úžitkovej a módnej fotografii sa venoval najmä dokumentárnej fotografii. Od začiatku 60. rokov 20. stor. fotografoval reálny mestský i vidiecky život v socializme, pouličnú propagandu i verejné kultúrne podujatia. Koncom 60. a v 80. rokoch 20. stor. vytvoril reportáže s témou pouličného života z Paríža, z Talianska a z New Yorku. Dlhodobo pracuje na dokumentácii Obchodnej ulice v Bratislave. V roku 2009 mal autorskú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Vydal niekoľko publikácií, napr. Dvadsať rokov ČSAD (1969), Italien (1984) a Viem zastaviť čas (2017).

Zverejnené 3. februára 2021.

citácia

Almášiová, L. Bartoš, Juraj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-07-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bartos-juraj