Barnes, Julian

Text hesla

Barnes [báns], Julian, 19. 1. 1946 Leicester — anglický spisovateľ. V jeho románoch dominuje forma nad obsahom, svet skúma najmä z pohľadu ďalšieho vývinu kultúry. Autor románov Metroland (1980; sfilmovaný 1997, réžia Philip Saville), Keď ma ešte nepoznala (Before She Met Me, 1982; slov. 2002), Flaubertov papagáj (Flaubert’s Parrot, 1984), Dívať sa do slnka (Staring at the Sun, 1986), História sveta v 10 a 1/2 kapitolách (A History of the World in 10½ Chapters, 1989; slov. 1994), Ako to vlastne bolo? (Talking It Over, 1991; sfilmovaný 1996, réžia Marion Vernouxová), Dikobraz (The Porcupine, 1992), Anglicko, Anglicko (England, England, 1998), Láska atď. (Love, etc, 2000), Arthur & George (2005; slov. 2010), Pocit konca (The Sense of an Ending, 2011; slov. 2012; sfilmovaný 2017, réžia Ritesh Batra), Šum času (The Noise of Time, 2016; slov. 2016). Pod pseudonymom Dan Kavanagh vydáva detektívne romány.

Autor zbierky poviedok Stolík s citrónmi (The Lemon Table, 2004) a pamätí Žiadny dôvod k obavám (Nothing to Be Frightened Of, 2008) a Roviny života (Levels of Life, 2013; slov. 2014). Nositeľ viacerých ocenení, napr. Rakúskej štátnej ceny za európsku literatúru (2004) a Man Bookerovej ceny za román Pocit konca (2011).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. októbra 2017.

Barnes, Julian [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barnes-julian