Baranović, Krešimir

Text hesla

Baranović [-vič], Krešimir, 25. 7. 1894 Šibenik – 17. 9. 1975 Belehrad — chorvátsky dirigent a skladateľ. Študoval v Záhrebe a vo Viedni. R. 1943 – 45 šéfdirigent rozhlasového symfonického orchestra v Bratislave, 1945 – 46 umelecký šéf Opery SND, kde naštudoval vlastné balety Imbrek s nosom a Medovníkové srdce (obidva 1944) a opery Predaná nevesta, Tosca a Boris Godunov. R. 1946 – 64 pedagóg na Hudobnej akadémii v Belehrade, súčasne 1951 – 61 šéfdirigent tamojšej filharmónie, od 1954 člen Juhoslovanskej akadémie vied a umení. Autor opery Turci idú (1942), ako aj orchestrálnych a komorných skladieb.

Text hesla

Baranović [-vič], Krešimir, 25. 7. 1894 Šibenik – 17. 9. 1975 Belehrad — chorvátsky dirigent a skladateľ. Študoval v Záhrebe a vo Viedni. R. 1943 – 45 šéfdirigent rozhlasového symfonického orchestra v Bratislave, 1945 – 46 umelecký šéf Opery SND, kde naštudoval vlastné balety Imbrek s nosom a Medovníkové srdce (obidva 1944) a opery Predaná nevesta, Tosca a Boris Godunov. R. 1946 – 64 pedagóg na Hudobnej akadémii v Belehrade, súčasne 1951 – 61 šéfdirigent tamojšej filharmónie, od 1954 člen Juhoslovanskej akadémie vied a umení. Autor opery Turci idú (1942), ako aj orchestrálnych a komorných skladieb.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. apríla 2017.

citácia

Baranović, Krešimir [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-09-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baranovic-kresimir