Bantiová, Anna

Text hesla

Bantiová (Banti), Anna, vlastným menom Lucia Loprestiová Longhiová (Lopresti Longhi), 27. 6. 1895 Florencia – 2. 9. 1985 Massa — talianska spisovateľka. Od autobiografickej prózy prešla k psychologickej próze, v ktorej sa zameriavala na osud ženy v spoločnosti. Dielo: Paolinina cesta (Itinerario di Paolina, 1937), Odvaha žien (Il coraggio delle donne, 1940), Artemida (Artemisia, 1947), Ženy umierajú (Le donne muoiono, 1951; sfilmovaný 1971, réžia Maurizio Ponzi), Zlaté mušky (Le mosche d’oro, 1962; slov. 1981), Verili sme (Noi credevamo, 1967; sfilmovaný 2010, réžia Mario Martone), Spálená košeľa (La camicia bruciata, 1973), Z jednej blízkej dediny (Da un paese vicino, 1975), Trýznivý výkrik (Un grido lacerante, 1981).

Zverejnené v auguste 1999.

Bantiová, Anna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bantiova-anna