Bandrowská-Turská, Ewa

Text hesla

Bandrowská-Turská, Ewa, 20. 5. 1894 Krakov – 25. 6. 1979 Varšava — poľská speváčka (soprán). V 30. rokoch 20. stor. získala medzinárodné uznanie v Nemecku, Taliansku a vo Francúzsku najmä ako Violetta (Traviata). Významná interpretka hudby francúzskych impresionistov a K. Szymanowského.

Zverejnené v auguste 1999.

Bandrowská-Turská, Ewa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bandrowska-turska-ewa