Bamberskí symfonici

Text hesla

Bamberskí symfonici, nem. Bamberger Symphoniker — nemecký symfonický orchester. Vznikol 1947 v Bambergu najmä z členov bývalého nemeckého pražského symfonického orchestra Prager Deutsche Philharmonie, ktorý mal korene už v 18. stor. a združoval nemeckých hudobníkov žijúcich v Prahe (1787 hrali aj pod taktovkou W. A. Mozarta pri premiére jeho opery Don Giovanni a 1816 pod taktovkou C. M. von Webera pri premiére opery Faust L. Spohra). Šéfdirigentom Prager Deutsche Philharmonie bol až do 2. svetovej vojny J. Keilberth, po 2. svetovej vojne orchester obnovený v Nemecku pod súčasným názvom. Na jeho umeleckej profilácii sa o. i. podieľal H. Knappertsbusch, C. Krausse, E. Jochum, R. Kempe a H. Stein.

Popri koncertnej činnosti sa orchester venuje aj zvukovým nahrávkam.

Zverejnené v auguste 1999.

Bamberskí symfonici [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bamberski-symfonici