Ballard, James Graham

Text hesla

Ballard [belerd], James Graham, 15. 11. 1930 Šanghaj – 19. 4. 2009 Londýn — anglický prozaik. Študoval v Cambridgei, do literatúry vstúpil v 60. rokoch ako popredný predstaviteľ novej vlny autorov vedecko-fantastickej literatúry. Jeho prvé romány zobrazovali katastroficko-surrealistické vízie sveta: Vežiak (High Rise, 1975; sfilmovaný 2015, réžia Ben Wheatley) je obrazom technického a ľudského kolapsu v pretechnizovanej spoločnosti symbolizovanej vežiakom, román Ríša slnka (Empire of the Sun, 1984; slov. 1990; sfilmovaný 1987, réžia S. Spielberg), v ktorom zobrazil vlastné vojnové skúsenosti v Číne, znamenal odklon od vedecko-fantastického románu.

Ďalšie diela: romány Búračka (Crash, 1973; sfilmovaný 1996, réžia D. Cronenberg), Betónový ostrov (Concrete Island, 1974), Hello, Amerika (Hello America, 1981), Deň stvorenia (The Day of Creation, 1987), Priazeň žien (The Kindness of Women, 1991), Kokaínové noci (Cocaine Nights, 1996), Super-Cannes (2000), Ľudia milénia (Millennium People, 2003), Kráľovstvo tvoje (Kingdom Come, 2006), zbierka poviedok Mýty blízkej budúcnosti (Myths of the Near Future, 1982) a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. júla 2017.

Ballard, James Graham [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ballard-james-graham