ballad opera

Text hesla

ballad opera [beled ópra; angl.] — anglický druh spevohry, ktorá v 1. polovici 18. stor. parodovala meravú taliansku operu seriu, pričom využívala pouličné popevky, slangové výrazy a výjavy všedného dňa. Jej vyvrcholením je Žobrácka opera (The Beggar’s Opera, 1728) od J. Gaya a J. Ch. Pepuscha, ktorá bola často napodobňovaná. Najúspešnejšia verzia je od K. Weilla a B. Brechta (1928).

Zverejnené v auguste 1999.

Ballad opera [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ballad-opera