baldrián

Text hesla

baldrián [lat. > nem.] — hovorový názov valeriány lekárskej (Valeriana officinalis), ktorej pakoreň obsahuje veľmi aromatickú silicu používanú v lekárnictve. Ako sedatívum či prípravok proti nespavosti sa užívajú valeriánové kvapky, hovorovo nazývané aj baldriánové kvapky (→ katofília, odolen, paldran). Pojmom zlatý baldrián sa hovorovo označuje druh patrínia trojlaločná.

Zverejnené v auguste 1999.

Baldrián [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baldrian