baldachýn

Text hesla

baldachýn [vl. m.] —

1. pôvodne orientálna pevná, resp. prenosná strieška na štyroch žrdiach zhotovená z drahocennej zlatom pretkávanej látky (názov odvodený z tal. baldaccio, čo znamená látka z Bagdadu) používaná spočiatku výlučne vládcami, neskôr aj hodnostármi ako znak dôstojnosti;

2. pevná strieška nad trónom, biskupským, resp. pápežským stolcom, náhrobkom, od raného stredoveku nad oltárom (→ cibórium, → svätostánok); v gotickej architektúre aj ochranná strieška sochy;

3. v katolíckej liturgii aj prenosná strieška nesená nad sviatosťami pri procesiách a chrániaca ich pred vplyvmi počasia;

4. látkový záves nad lôžkom (nebesá);

5. dopr. sústava vzpier, prípadne konštrukcia upevňujúca krídlo lietadla k trupu.

Zverejnené v auguste 1999.

Baldachýn [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baldachyn