Balakirev, Milij Alexejevič

Text hesla

Balakirev, Milij Alexejevič, 2. 1. 1837 Nižný Novgorod – 29. 5. 1910 Petrohrad — ruský skladateľ, klavirista, dirigent a pedagóg. V Petrohrade založil a viedol Bezplatnú hudobnú školu, 1883 – 93 riaditeľ cárskeho speváckeho zboru. Komponoval pod vplyvom M. I. Glinku a A. S. Dargomyžského. Usiloval sa o vytvorenie ruskej národnej hudobnej reči vychádzajúcej z intonácií ruskej ľudovej piesne. Umelecký a ideový vodca skupiny skladateľov Mocná hŕstka. Na jeho neskoršiu tvorbu mal vplyv H. Berlioz, a najmä F. Liszt svojimi programovými skladbami. Ako dirigent doma i v zahraničí presadzoval ruskú hudbu. Autor dvoch symfónií, symfonickej básne Tamara, orchestrálnej predohry Rus v Čechách, suity Chopiniana, fantázie Islamej, početných zborov a i. Aktívny zberateľ ruských a zakaukazských ľudových piesní.

Text hesla

Balakirev, Milij Alexejevič, 2. 1. 1837 Nižný Novgorod – 29. 5. 1910 Petrohrad — ruský skladateľ, klavirista, dirigent a pedagóg. V Petrohrade založil a viedol Bezplatnú hudobnú školu, 1883 – 93 riaditeľ cárskeho speváckeho zboru. Komponoval pod vplyvom M. I. Glinku a A. S. Dargomyžského. Usiloval sa o vytvorenie ruskej národnej hudobnej reči vychádzajúcej z intonácií ruskej ľudovej piesne. Umelecký a ideový vodca skupiny skladateľov Mocná hŕstka. Na jeho neskoršiu tvorbu mal vplyv H. Berlioz, a najmä F. Liszt svojimi programovými skladbami. Ako dirigent doma i v zahraničí presadzoval ruskú hudbu. Autor dvoch symfónií, symfonickej básne Tamara, orchestrálnej predohry Rus v Čechách, suity Chopiniana, fantázie Islamej, početných zborov a i. Aktívny zberateľ ruských a zakaukazských ľudových piesní.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Balakirev, Milij Alexejevič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balakirev-milij-alexejevic