bakteriálne hľúzky

Text hesla

bakteriálne hľúzky — modifikácia koreňov rastlín vznikajúca pri symbióze s nitrifikačnými baktériami. Bakteriálne hľúzky sa vytvárajú predovšetkým na koreňoch rastlín z čeľade bôbovité; baktérie vnikajú do koreňa cez koreňové vlásky a podmieňujú zmnoženie buniek kôry. Nitrifikačné baktérie rodu Rhizobium umožňujú rastlinám využívať vzdušný dusík.

Zverejnené v auguste 1999.

Bakteriálne hľúzky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakterialne-hluzky