bakteriálne choroby rastlín

Text hesla

bakteriálne choroby rastlín, bakteriózy — choroby rastlín spôsobené niektorými druhmi fytopatogénnych baktérií vnikajúcimi do rastliny pri jej poranení alebo prieduchmi. Prejavujú sa škvrnitosťou listov a plodov, hnilobou koreňov a cievnych zväzkov, vädnutím alebo nádorovitosťou. Zdrojom infekcií býva hmyz, voda, príp. človek.

Prehľad rodov fytopatogénnych baktérií a nimi vyvolaných príznakov na rastlinách
(podľa V. Kůdela a kol.: Všeob. fytopatológia, 1989)
Rod Typy príznakov
Agrobacterium – nádorovitosť na koreňoch broskyne
– nádorovitosť na osi vŕby a maliny
– vlasovitosť jablone
Corynebacterium – krúžkovitosť zemiakových hľúz
– vädnutie rajčiaka
– škvrnitosť plodov rajčiaka
– zväzkovitosť pelargónií
– sliznatosť kláskov reznačky
Erwinia – spála hrušky
– vädnutie uhorky
– mokrá hniloba mrkvy a kapusty
Pseudomonas – škvrnitosť uhorky a ovsa
– lézie na listoch fazule a tabaku
– spála orgovánu
– rakovina čerešne
Xanthomonas – škvrnitosť jačmeňa
– hniloba odrezkov pelargónie
– čierna žilkovitosť kapusty
– hniloba cibúľ hyacintu
– spála orechov
Streptomyces – chrastovitosť zemiakov
– choroba pox na hľuzách batatov

Zverejnené v auguste 1999.

Bakteriálne choroby rastlín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakterialne-choroby-rastlin