Baklanov, Georgij Andrejevič

Text hesla

Baklanov, Georgij Andrejevič, 4. 1. 1881 Riga – 6. 12. 1938 Bazilej — ruský spevák (barytón). Spev študoval v Taliansku, 1905 – 09 sólista Veľkého divadla v Moskve. Od 1915 žil v cudzine, spieval v Londýne, Paríži, vo Viedni a Varšave, od 1917 bol sedem sezón členom Lyrickej opery v Chicagu. Vynikal výrazným sýtym dramatickým hlasom, k jeho hlavným postavám patril o. i. Rigoletto, Démon, Scarpia (Tosca) a Mefisto (Faust).

Zverejnené v auguste 1999.

Baklanov, Georgij Andrejevič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baklanov-georgij-andrejevic