Bakchylidés

Text hesla

Bakchylidés, genitív Bakchylida, asi 520 pred n. l. Iulis (novogr. Iulida) na ostrove Keós (novogr. Kea) – 440 pred n. l. — grécky antický lyrik. Synovec Simónida z Keu, súper Pindara. Dvorný básnik syrakúzskeho tyrana (samovládcu) Hieróna I.

Z Bakchylidovej tvorby sa zachovalo 14 zborových piesní na oslavu víťazov (o. i. epinikion na Hieróna I.), 7 dityrambov (napr. Théseus) a fragmenty enkómií, ale aj prosebných a ďakovných piesní (pajan), ktoré boli objavené až 1896.

Zverejnené v auguste 1999.

Bakchylidés [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakchylides