Bajezid I.

Text hesla

Bajezid I., Bayezid I., nazývaný Yıldırım, 1354 – 8. 3. 1403 Akşehir, Turecko — osmanský sultán (1389 – 1402). Najstarší syn Murada I., ktorý ho po smrteľnom zranení na Kosovom poli určil za svojho nástupcu. Oženil sa s dcérou srbského kniežaťa Lazara. Pokračoval v anexii srbských území, 1391 obsadil Skopje (turecky Üsküp) a urobil si z mesta základňu na výboje do Bosny a Albánska. Pripojil k svojej ríši dovtedy samostatné kniežatstvá v záp. Anatólii a Bulharsko (1393), Valašsko sa stalo vazalom Osmanskej ríše. R. 1396 v bitke pri Nikopole porazil križiacku výpravu európskych rytierov vedenú kráľom Žigmundom Luxemburským (osmanské vojská vtrhli do juž. Uhorska), v tom istom roku mu kalif v Káhire udelil titul Sultan-i Rum (sultán Rúmu). Súčasníci ho nazvali Yıldırım – Blesk. R. 1395 – 1401 obliehal Konštantínopol, nepodarilo sa mu ho však dobyť, pretože Timúr, ktorý vtrhol do vých. Anatólie, ho 1402 porazil v bitke pri Ankare. Zomrel v Timúrovom zajatí.

Text hesla

Bajezid I., Bayezid I., nazývaný Yıldırım, 1354 – 8. 3. 1403 Akşehir, Turecko — osmanský sultán (1389 – 1402). Najstarší syn Murada I., ktorý ho po smrteľnom zranení na Kosovom poli určil za svojho nástupcu. Oženil sa s dcérou srbského kniežaťa Lazara. Pokračoval v anexii srbských území, 1391 obsadil Skopje (turecky Üsküp) a urobil si z mesta základňu na výboje do Bosny a Albánska. Pripojil k svojej ríši dovtedy samostatné kniežatstvá v záp. Anatólii a Bulharsko (1393), Valašsko sa stalo vazalom Osmanskej ríše. R. 1396 v bitke pri Nikopole porazil križiacku výpravu európskych rytierov vedenú kráľom Žigmundom Luxemburským (osmanské vojská vtrhli do juž. Uhorska), v tom istom roku mu kalif v Káhire udelil titul Sultan-i Rum (sultán Rúmu). Súčasníci ho nazvali Yıldırım – Blesk. R. 1395 – 1401 obliehal Konštantínopol, nepodarilo sa mu ho však dobyť, pretože Timúr, ktorý vtrhol do vých. Anatólie, ho 1402 porazil v bitke pri Ankare. Zomrel v Timúrovom zajatí.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Bajezid I. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-08-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajezid-i