Bahuševič, Francišak Kazimiravič

Text hesla

Bahuševič, Francišak Kazimiravič, 21. 3. 1840 Svirany – 28. 4. 1900 Kušľany — bieloruský básnik. Za účasť na študentských nepokojoch bol vylúčený z petrohradskej univerzity, 1863 účastník proticárskeho povstania. Autor výrazne sociálne ladenej poézie, vykresľoval najmä žánrové obrázky vidieka po zrušení nevoľníctva 1861. Autor básnických zbierok Bieloruská píšťala (Dudka belaruskaja, 1891), Bieloruský slák (Smyk belaruski, 1894) a i. Svojou tvorbou výrazne ovplyvnil bieloruskú literatúru na začiatku 20. stor.

Zverejnené v auguste 1999.

Bahuševič, Francišak Kazimiravič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahusevic-francisak-kazimiravic