Bahalij, Dmytro Ivanovyč

Text hesla

Bahalij, Dmytro Ivanovyč, 26. 10. 1857 Kyjev – 9. 2. 1932 Charkov — ukrajinský historik. R. 1906 a 1910 – 14 člen Štátnej rady (patril k buržoáznym liberálom), 1910 – 14 rektor Charkovskej univerzity a člen Ukrajinskej akadémie vied. Vo vyše 220 odborných prácach, napr. Dejiny Severskej krajiny do polovice 14. stor. (Istorija Severskoj zemli do poloviny XIV. stoletija, 1882), sa venoval najmä výskumu dejín Ukrajiny v 14. – 18. stor. a Litovského veľkokniežatstva, historickej geografii a metodológii vied.

Zverejnené v auguste 1999.

Bahalij, Dmytro Ivanovyč [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bahalij-dmytro-ivanovyc